Projekt PL0460:

„Profesjonalne partnerstwo między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Islandii w dziedzinie wykorzystania źródeł energii odnawialnej: szkolnictwo wyższe, szkolenia praktyczne oraz badania w dziedzinie energii odnawialnej”

realizowany był w okresie od 16 stycznia 2009 roku do 31 marca 2011 roku.

Beneficjent Projektu PL0460 (instytucja odpowiedzialna za realizację Projektu) to Politechnika Warszawska.

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Szkołą Odnawialnych Źródeł Energii w Akureyri, Islandia (The School for Renewable Energy Science)

oraz czterema wyższymi uczelniami w Polsce:

  • Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,
  • Politechniką Rzeszowską,
  • Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim,
  • Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Podstawowe działania i rezultaty Projektu PL0460:

  1. Stypendia na 12 miesięczne studia magisterskie w Szkole Odnawialnych Źródeł Energii w Akureyri, Islandia (RES) dla 40 polskich studentów;
  2. Rozwój programu referencyjnego studiów magisterskich w zakresie czystej, efektywnej i odnawialnej energetyki w Polsce (w języku angielskim);
  3. Zarządzanie projektem;
  4. Promocja i informacja.
pwlogo

Projekt PL0460 

Kierownik Projektu:

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski
e-mail: Tomasz.Wisniewski@itc.pw.edu.pl
 

Sekretariat Projektu:

Politechnika Warszawska
Instytut Techniki Cieplnej
ul. Nowowiejska 21/25, pok. 203a
00-665 Warszawa

logo

Podstawą do realizacji Projektu PL0460 była umowa finansowa PL0460-GAE-00043-E-V1-EEA FM, podpisana w dniu 23.09.2009 pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego a Komitetem Mechanizmu Finansowego oraz umowa finansowa Nr PL0460/E3/2.2.2/057/09 zawarta w dniu 24.11.2009 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucją Wspomagającą a Politechniką Warszawską.

Projekt PL0460 finansowany był:
  • w 59,77% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (fundusze pochodzące z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu)
  • w 40,23% współfinansowany przez The School for Renewable Energy Science w Akureyri (Islandia).